Vejservice

Mekonomen Vejservice_foto_700x300_240815_low

Med Mekonomen Vejservice er du sikret vejservice til en fair pris 24 timer i døgnet året rundt.

For kun kr. 295,- om året får du følgende ydelser:

• Bugsering til valgfrit Mekonomen Autoteknik værksted i hele Danmark *
• Du kan følge det havarerede køretøj til værkstedet
• Nødreparation ved pludseligt opstået driftstop, der sikrer dig kørsel til nærmeste Mekonomen Autoteknik værksted

* Bemærk at køretøjet ikke må have et bugseringsbehov på tegningstidspunktet.

Mekonomen Vejservice får dig sikkert videre i en fart!

 

For tegning af Mekonomen Vejservice kontakt dit lokale Mekonomen Autoteknik værksted – find værksted her.

 

Mekonomen Vejservice betingelser:

Med Mekonomen Vejservice kan du rekvirere assistance 24 timer i døgnet året rundt.

Vejservicen udføres overalt i Danmark undtaget Færøerne og Grønland.

Aftalen omfatter:
• Bugsering ved driftsstop til valgfrit Mekonomen Autoteknik værksted i hele Danmark.
• Bugsering i forbindelse med færdselsuheld faktureres særskilt.
• Fører og evt. passagerer kan følge køretøjet til værkstedet.
• Nødreparation ved pludseligt opstået driftstop, der sikrer at fører ved egen hjælp kan bringe køretøjet til nærmeste Mekonomen Autoteknik væksted.
• Én bugsering pr. assistance/hændelse.
• Dækker køretøjer op til 3.500 kg ved kørsel i Danmark
• Bugseringer kendt på tidspunkt for tegning af aftalen er ikke dækket.

Abonnementet gælder ca. 5-8 hverdage efter bestilling.

Regulering af abonnementsprisen
Mekonomen er berettiget til at forhøje den årlige abonnementspris som følge af omkostningsstigninger. Mekonomen kan gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder.
Mekonomen kan regulere prisen én gang om året. Prisreguleringen meddeles i forbindelse med fornyelse af den kommende abonnementsperiode.

Begrænsning af bugseringsdækningen
Assistancebehov, der kendes på tegningstidspunktet, omfattes ikke af aftalen.
Mekonomen forbeholder sig ret til at fremsende regning for særlige indkøbte materialer til brug for bugseringshjælpen.

Gentegningsprocedure
Aftalen er gældende 1 år fra indgåelse og fornyes automatisk med 12 måneder, dersom den ikke opsiges af én af parterne med 1 måneds varsel før aftalens udløb.

Opsigelse af Mekonomen Vejservice
Aftalen kan opsiges i hele perioden, men der refunderes ikke allerede betalt kontingent. Mekonomen har ret til skriftligt at ophæve aftalen, hvis aftalen misligholdes eller betaling ikke er gennemført senest 14 dage efter forfald.

Andre ydelser
Udgifter til assistancer, der ikke er omfattet af bugseringsaftalen, betales af dig til en pris som til enhver tid svarer til gældende markedspris.
Alle bugseringsassistancer SKAL rekvireres via Mekonomens kundecenter på tlf. 70 140 140. Mekonomen er ikke forpligtet til at dække assistancer udført af anden leverandør, hvor du selv har rekvireret assistance udenom Mekonomens kundecenter.